Neem contact op: 026 325 16 17 Facebook
Storing melden
Zonnepanelen

Zonnepanelen

De zon geeft u letterlijk energie. Met zonnepanelen op het dak van uw huis kunt u zelf makkelijk stroom opwekken. Men noemt ze ook wel PV-panelen, naar het Engelse begrip Photo Voltaic Energy. Het systeem maakt gebruik van de omzetting van licht naar spanning. Zonnestroompanelen zijn dus andere zonnepanelen dan collectoren van een zonneboiler.

Hoe werkt zonnestroom?

Een PV-systeem bestaat uit zonnepanelen, een omvormer en elektriciteitskabels. Het principe is heel simpel: het zonnepaneel bevat zonnecellen die uit twee lagen silicium bestaan en die zonlicht omzetten naar elektriciteit. Het systeem werkt helemaal zonder bewegende delen.

Kosten, Opbrengsten en Besparingen

Net als bij spaarlampen wordt het vermogen van zonnepanelen uitgedrukt in Watt. Het vermogen van een PV-paneel wordt uitgedrukt in Watt-piek (Wp). Dit is de theoretische opbrengst van het zonnepaneel onder ideale omstandigheden. Deze ideale waarde wordt in Nederland bijna nooit behaald. Om de werkelijke opbrengst van een paneel te berekenen wordt daarom uitgegaan van een opbrengst van rond de 80%. De opbrengst van een PV-systeem wordt uitgedrukt in kWh. Eén Watt piek levert in Nederland dus ongeveer 0,8 kWh op. Een PV-systeem van 625 Wp levert dan circa 500kWh per jaar aan stroom op.

De kosten van een PV-systeem worden meestal berekend per Wp. Een gemiddelde wat u hierbij kan aanhouden is ongeveer € 1,50 per Wp, inclusief installatiekosten. Een PV-systeem van 625 Wp kost dan €937,50,-. Door de huidige ontwikkelingen binnen de markt zullen deze kosten in de toekomst alleen maar lager worden.

Terugverdientijd

De terugverdientijd van een gemiddeld PV-systeem met een normale opbrengst ligt rond de 6-8 jaar. De afgelopen jaren is de stroomprijs jaarlijks met ongeveer 8% gestegen. Als de stroomprijs nog verder stijgt wordt de terugverdientijd natuurlijk korter. De terugverdientijd is mede afhankelijk van de werkelijke opbrengst van uw systeem. De opbrengst is weer afhankelijk van de ligging en hellingshoek van uw dak en de ligging in het land. De optimale situatie is een huis gelegen in het westelijk deel van Nederland met een dak richting het zuiden en een hellingshoek van 30 graden. De levensduur van een PV-systeem bedraagt 25 jaar. Nadat u deze hebt terugverdiend, maakt u dus pure winst! Dit kan op den duur in de enkele honderden euro’s per jaar lopen.

Wilt u meer informatie over zonnepanelen neem dan contact met ons op.

 

Woonlasten omlaag brengen? Investeer in zonnepanelen!