Neem contact op: 026 325 16 17 Facebook
Storing melden
CV-optimalisatie

CV-optimalisatie

Bespaar met een simpele ingreep

Heeft u ook een radiator in de badkamer die altijd gloeiend heet wordt, terwijl het beneden in de keuken ijskoud is? Duurt het ’s ochtends altijd zo lang voordat de woonkamer op temperatuur is? Dan is het hoog tijd dat u uw CV installatie laat optimaliseren. U bent waarschijnlijk niet de enige, want volgens onderzoek functioneert namelijk 75% van de cv ketels niet optimaal.

Wat is CV optimalisatie?

Het optimaliseren van een installatie is te vergelijken met het afstellen van een auto. Als alles goed op elkaar is afgestemd, rijdt de auto zuinig en comfortabel. Bij een cv installatie is dat net zo. Cv optimalisatie betekent dat naast het verhelpen van geconstateerde gebreken aan de cv, de installatie ook waterzijdig wordt ingeregeld. Goed ingeregeld wil zeggen dat door alle radiatoren voldoende water stroomt, dat op de juiste temperatuur is.

Waarom inregelen?

Het waterzijdig inregelen van een installatie voorkomt dat er onnodig veel water wordt gecirculeerd. Dit water moet allemaal opgewarmd worden en zorgt dus voor een hoger gasverbruik. Waterzijdig inregelen bespaart bovendien op het elektrisch energieverbruik van de pomp in de ketel, die hoeft immers veel minder water te circuleren. In de praktijk zijn de volumestromen in niet ingeregelde installaties 3 of 4 keer zo groot als nodig. Als u verwacht dat dit dan nog wel een positief effect heeft op bijvoorbeeld de opwarmtijd van de installatie komt u helaas ook bedrogen uit. Het teveel aan water zorgt voor een verwaarloosbare extra warmteafgifte.

Wat levert het optimaliseren van uw CV op?

  1. Jaarlijks 10% tot 15% besparing op uw gasverbruik.
  2. Comfort. De warmte wordt beter verdeeld en alle vertrekken bereiken de gewenste temperatuur.
  3. Binnen 2 á 3 jaar terug verdiend.
  4. Een beter milieu. Door de verminderde CO2–uitstoot draagt u bij aan het tegengaan van het broeikaseffect.

 

Radiatorthermostaten

Wist u dat u door het gebruik van radiatorthermostaten in plaats van handbediende radiatorafsluiters gemiddeld al zo’n 10% besparing op gasverbruik kan worden gerealiseerd. Handbediende radiatorafsluiters staan in de praktijk volledig open of helemaal dicht. Op het moment dat de ketel warmte aflevert zal het opgewarmde water via de afsluiter door de radiator worden gevoerd en daarbij zijn warmte afgeven. Met radiatorthermostaten wordt de hoeveelheid water die door de radiator wordt gevoerd afgestemd op de warmtebehoefte in het vertrek. Zodra de temperatuur in het vertrek de gewenste waarde begint te naderen zal de hoeveelheid water steeds iets meer worden beperkt. Zodat niet onnodig veel water door de radiator heen stroomt.

 

Het vervangen van uw handbediende kranen levert u nog meer op: de nieuwe kranen kunnen meteen ingeregeld worden zodat uw installatie optimaal werkt. Dit is met de bestaande kranen vaak niet mogelijk.