Neem contact op: 026 325 16 17 Facebook
Storing melden
Abonnementsvoorwaarden

Abonnementsvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden onderhoudsabonnementen

 

Het onderhoudsabonnement geldt voor 12 maanden en zal telkens met 12 maanden stilzwijgend worden verlengd.

Opzegging van het onderhoudsabonnement dient schriftelijk, 30 dagen voor het einde van de lopende contractperiode te geschieden.
Indien niet op tijd schriftelijk wordt opgezegd, loopt het contract, met financiƫle verplichtingen, nog 12 maanden door. U kunt kiezen uit een A-/ en een B-abonnement. Als U na gemaakte afspraak niet thuis bent kunnen de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Betaling

Bij een A en B abonnement kunt u alleen met een machtiging het verschuldigde bedrag jaarlijks of per maand van uw bank- of girorekening af te laten schrijven.

Onderhoudsabonnement/Storingen
Bij aanvang onderhoudsabonnement wordt mogelijk eerst een saneringsbeurt uitgevoerd, afhankelijk van de leeftijd van uw toestel.
Het A-abonnement omvat een jaarlijkse onderhoudsbeurt aan uw toestel(len) door een vakkundige monteur. Bij een storing betaalt u de bestede tijd, oproepkosten en de eventueel gebruikte materialen.

Het B-abonnement omvat een jaarlijkse onderhoudsbeurt aan uw toestel(len) door een vakkundige monteur en tevens het opheffen van twee storingen in het toestel zonder berekening van uurloon. Bij een storing in het toestel betaalt u alleen de oproepkosten en de eventueel gebruikte materialen.
Voor vervangen en/of ontkalken van (platen) wisselaars of boilers en/of bijvullen van zonneboiler installaties worden normale kosten in rekening gebracht.

Onder het onderhoudsabonnement vallen uitsluitend die reparaties aan alles wat zich binnen de mantel bevindt.

Bij grote reparaties wordt altijd eerst prijsopgave gedaan en pas na akkoord de reparatie uitgevoerd.
Reparatie aan installatiedelen, zoals leidingen, afvoerkanalen, radiatoren en expansievaten, vallen buiten het onderhoudsabonnement. Voor dergelijke reparaties betaalt u de normale kosten.

Bij spoedeisende storingen in het weekend op feestdagen en buiten werktijd kunt u altijd de hulp inroepen van onze servicedienst.

Bij onnodige storingen, zoals het aansteken van de waakvlam, het bijvullen van de installatie en ontluchten van radiatoren en storingen veroorzaakt door werkzaamheden derdenĀ worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Daarom raden wij u aan eerst zelf dergelijke zaken te controleren alvorens u contact met ons opneemt.

Verhuizingen

Bij verhuizing binnen ons verzorgingsgebied kunt u het onderhoudsabonnement meenemen naar uw nieuwe adres. Het onderhoudsabonnement wordt dan aangepast aan de nieuwe situatie. Het abonnement is alleen overdraagbaar tijdens lopende contractduur aan nieuwe bewoners indien dit schriftelijk aangevraagd is en na toestemming van Lestrade Service.

Bij verhuizing buiten ons verzorgingsgebied kunnen wij u de bijbehorende voorwaarden op uw verzoek toezenden.